Augmentacja kości – na czym polega i jakie są do niej wskazania?

Warunkiem umożliwiającym wprowadzenie implantu jest wystarczająca ilość i dobra jakość kości wyrostka zębodołowego. Jeśli doszło do procesu zaniku kości, to konieczna jest augmentacja kości szczęki lub żuchwy. W artykule wyjaśniamy, jak wygląda zabieg augmentacji i jakich zaleceń należy po nim przestrzegać.

Implanty jako najlepsze uzupełnienie ubytków zębów

Implanty zębów to optymalny sposób uzupełnienia ubytków z punktu widzenia fizjologii, biomechaniki i estetyki. To najbardziej naturalny suplement korzenia zęba. Na tym sztucznym korzeniu – implancie – można osadzić pojedyncze korony, bardziej skomplikowane i rozbudowane prace protetyczne, a także ruchome uzupełnienia w postaci protez.

Niezbędne warunki w jamie ustnej pozwalające na wszczepienie implantu

Warunkiem sine qua non (koniecznym) umożliwiającym wprowadzenie wszczepu śródkostnego jest wystarczająca ilość i dobra jakość kości wyrostka zębodołowego. Po utracie zęba postępuje proces zaniku kości wyrostka zębodołowego, a jego stopień jest osobniczo zmienny. Jeśli implant nie został wprowadzony natychmiast, lub niedługo po utracie zęba, na pewno dojdzie do procesu zaniku kości. Oceny stanu kości – podłoża pod implant – dokonuje lekarz implantolog w oparciu o badanie i nowoczesne metody obrazowania, jak pantomografia i tomografia komputerowa.

Czym jest augmentacja kości?

Aby poprawić warunki kostne w szczęce lub żuchwie, należy przeprowadzić przed zabiegiem implantacji (lub w jego trakcie) augmentację kości, czyli sterowaną regenerację kości (GBR- Guided Bone Regeneration). Wielkość zaniku kostnego determinuje zakres zabiegu augmentacji. Augmentacja kości ma na celu zwiększenie grubości i wysokości wyrostka zębodołowego i polega na wprowadzeniu materiału kostnego lub kościozastępczego w miejsce ubytku.

Przebieg zabiegu augmentacji kości szczęki i żuchwy

Zabieg augmentacji można przeprowadzić przy niewielkim zaniku podczas implantacji lub – przy znacznych zanikach – jako odrębny zabieg poprzedzający wprowadzenie wszczepu śródkostnego. Polega na wykonaniu autoprzeszczepu pobranego materiału kostnego z bródki bądź okolicy za zębami trzonowymi lub wprowadzeniu materiału kościozastępczego.

Przebieg zabiegu augmentacji w uproszczeniu to:

 • wykonanie znieczulenia,
 • pobranie autoprzeszczepu (jeśli implantolog wybierze taki rodzaj uzupełnienia),
 • odpreparowanie płata śluzówkowo- okostnowego,
 • wprowadzenie materiału kostnego lub kościozastępczego,
 • pokrycie go membraną (w celu ochrony przed wrastaniem tkanek miękkich) i odpreparowanym wcześniej płatem błony śluzowej.

Okres osteointegracji trwa w żuchwie ok. 4 miesiące a w szczęce ok. 6 miesięcy. Wszczepiony materiał ulega przebudowie w pełnowartościową tkankę kostną pacjenta. Odbudowa kości objęta jest zawsze wysokimi rygorami aseptyki i musi się odbywać w jałowych warunkach. Zabieg jest mało inwazyjny, a po wykonaniu znieczulenia całkowicie bezbolesny.

Wskazania do zabiegu augmentacji

Wskazania do przeprowadzenia zabiegu augmentacji to:

 • zanik kostny będący następstwem ubytków zębów,
 • parodontoza,
 • kieszenie przyzębne,
 • odbudowa protetyczna narządu żucia.

Możliwe powikłania:

 • odrzucenie przeszczepu,
 • niedostateczna nadbudowa kości,
 • nieprawidłowe gojenie rany,
 • zapalenie kości.

Aby nie doszło do w/w powikłań, po zabiegu GBR należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarskich. Obejmują one:

 • zleconą farmakoterapię (leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, antybiotyki),
 • wysokiej jakości zabiegi higienizacyjne,
 • właściwe nawyki dietetyczne,
 • także przestrzeganie terminów wizyt kontrolnych.

Podsumowując należy stwierdzić, że odbudowa kości pod implanty często jest zabiegiem niezbędnym i warunkującym dalsze prawidłowe leczenie protetyczne.

Autor: lek. stom. Beata Świątkowska

Źródło tekstu: https://stomatologiaswiatkowska.pl/blog/augmentacja-kosci-na-czym-polega-i-jakie-sa-do-niej-wskazania/