Pierwsza pomoc – kurs

W Polsce co roku umiera kilka tysięcy ludzi wyłącznie dlatego, że świadkowie wypadku nie są w stanie udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem karetki. Reakcją na takie smutne statystyki jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności potrzebne do dobrego zachowywania się w momencie zagrożenia zdrowia.

Kursy pierwszej pomocy – formy i metody

Niektóre kursy pierwszej pomocy można odbyć za pomocą e-learningu. Szkolenia przez Internet pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze, jednak nauka jest bardziej teoretyczna. Szkolenia bezpośrednie wykorzystują specjalistyczny sprzęt do prowadzenia wszelkiego rodzaju symulacji z zakresu pierwszej pomocy – są praktyczne.

Kursy pierwszej pomocy – elementy szkolenia

Tematy omawiane w czasie szkolenia, zależą od wspólnych ustaleń organizatorów z uczestnikami szkoleń. Na pewno, muszą się w nim pojawić takie elementy, jak bezpieczeństwo własne, a także ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części interaktywnej powinniśmy dowiedzieć się, jak udrożnić drogi oddechowe, opatrywać rany oraz jakie działania powziąć, w przypadku omdleń czy zawału mięśnia sercowego.