Klient nie płaci za usługę? Wypróbuj skuteczną automatyczną windykację z Flobo

Zajrzyj na flobo.io, aby otrzymać informacje o automatycznej windykacji.

Może być wiele różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z nieopłaconymi płatnościami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy świadczą usługi B2B, jak również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja polubowna – cykliczne przypominanie o wymogu przelania opłaty

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia swojej własności poprzez windykację. Chociaż termin ten wielu osobom negatywnie się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w trakcie której rozpoczyna się względem dłużnika różne działania zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Czynności te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty. Gdy ta droga dochodzenia należności będzie nieskuteczna, dalszą alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy z kilkuset klientami i miesiąc w miesiąc wystawia taką samą ilość faktur oraz paragonów, prawdopodobieństwo, że jakiś procent opłat nie zostanie przelany w wyznaczonym terminie niewątpliwie się zwiększa. W uporządkowaniu całego procesu powiązanego z księgowaniem przelewów pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada również opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – notyfikacje o terminie wpłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto bankowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z tej aplikacji może dodać własne scenariusze czynności wszczynanych względem nieterminowych kontrahentów, określając m.in. odstęp czasu między wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o zbliżającym się terminie przelewu za fakturę wysyłana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeżeli upomnienia nie przyniosą efektów, następnymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez robota Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 euro, a później zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Wreszcie, jeśli wyliczone powyżej działania okażą się bezskuteczne, Flobo przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na śledzenie wpływających należności, a po paru miesiącach przynosi także ogromną poprawę terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]