Noty księgowe –co należy wiedzieć o rekompensacie za koszty odzyskiwania należności

Szukasz więcej wiadomości dotyczących noty księgowej 40 euro? Skieruj się na flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/

Osoby prowadzące własną firmę wcześniej czy później zazwyczaj spotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to znaczny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w przypadku wystąpienia zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie pozwala na wystawianie opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 100 i 70 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać od razu czy wykorzystać jako jeden z kroków działań upominawczych?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, lecz nie przekraczającej 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można przesłać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez wymogu uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Powinno się jednakże wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zepsuje budowanych częstokroć przez lata dobrych kontaktów partnerskich. W końcu przyczyną poślizgu w przelaniu opłaty może być jednorazowe niedopatrzenie albo chwilowe kłopoty z wypłacalnością dłużnika, a nie jego rozmyślne działanie. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Darmowy generator not księgowych – gdzie znaleźć?

W momencie, gdy wierzyciel pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro normy prawne mówią o nocie w euro. Wytyczne w tym zakresie ustawodawca zawarł we wspomnianym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycielom polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – polskiej aplikacji do obsługi należności, która wyposażona jest także w skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]