Rozliczenie VAT metodą kasową – na czym to polega i kto może skorzystać?

Metoda kasowa - uzupełnij swoją wiedzę!

Osoby z własną działalnością gospodarczą najczęściej rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się z chwilą wystawienia faktury. W takim przypadku urząd skarbowy nie wnika czy na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika nie prędzej niż po wpływie opłaty od kontrahenta.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać zdecydowana większość krajowych przedsiębiorców

Brak pojawienia się na rachunku opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą czasem znajdują się w położeniu, gdy są zmuszone kilkukrotnie upominać się od kontrahenta uiszczenia należności za dostarczone towary lub wykonane usługi. Jeżeli to zdarza się regularnie, nawet dobrze działająca firma może utracić płynność finansową, nie opłacić należnych podatków w odpowiednim terminie i w rezultacie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył razem z podatkiem dwóch mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania od kontrahenta uzgodnionej opłaty. Ze względu na wymieniony wyżej limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość krajowych przedsiębiorców, niemniej jednak powinni oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa też w drugą stronę. Jeśli zatem sami mają problem z dotrzymaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej składa się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Niezbędne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie oznaczanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi nie polecają średnim przedsiębiorstwom metody kasowej?

Biura rachunkowe nierzadko odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania metodą kasową podatku od towarów i usług. Na ogół przyczyną tego jest po prostu problem z regularnym pilnowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do skrupulatnego ich pilnowania, by nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku działalności wysyłających każdego miesiąca kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Natomiast już przy kilkudziesięciu fakturach pilnowanie przelewów przychodzących na konto firmowe może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które gwarantuje minimalizację prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu i zaoszczędzenie czasu, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]