Znaki BHP – gdzie się je wykorzystuje?

Potrzebujesz znaków BHP? Powinieneś odwiedzić tę stronę.

W Polsce obowiązują niezwykle precyzyjne przepisy BHP. Ich poszanowanie gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i przyczynia się do tego, że prawdopodobieństwo najróżniejszych zagrożeń staje się marginalne. Obecnie przepisy BHP nakładają konieczność prawidłowego znakowania budynków. Tym samym troska o właściwy montaż znaków BHP jest obecnie niezwykle istotna. Kiedy wykorzystuje się znaki BHP?

Znaki BHP – jaką rolę mają do spełnienia?

Na ten moment znaki BHP umieszcza się na różnorodnych budynkach. Chodzi na przykład o zakłady pracy, kompleksy biurowe, jak również szkoły czy urzędy, a więc obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to przede wszystkim oznaczenia takie jak instrukcje BHP o charakterze ogólnym czy przepisy dotyczące zasad postępowania w momencie pożaru czy innego rodzaju niebezpieczeństwa. Do znaków BHP, które mają ogromne znaczenie, zaliczane są też instrukcje , które mówią o sposobach postępowania z odpadami biologicznymi, które umieszcza się w szpitalach. Jednym z niezwykle często wykorzystywanych znaków BHP są tabliczki oznaczające drogę ewakuacyjną. Z pewnością nie znajdziemy osoby, którą należy przekonywać o tym, jak bardzo duże znaczenie ma odpowiednie oznaczenie drogi ewakuacyjnej. To ona jest wykorzystywana w momencie, kiedy w budynku pojawi się jakieś niebezpieczeństwo, na przykład wybuchnie pożar. Znaki BHP można również zobaczyć na najróżniejszych mechanizmach, które awaria wykluczyła z użytkowania – dotyczy to przykładowo wind. Znaki BHP powszechnie stosowane są też w zakładach przemysłowych. Stosuje sięwówczas najczęściej znaki ostrzegawcze , ale także znaki nakazu i zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału się je wykonuje?

Stosowane dzisiaj znaki BHP są zawsze produkowane z trwałych materiałów, które doskonale znoszą niesprzyjające warunki atmosferyczne. W zdecydowanej większości przypadków jest to wysokiej jakości PCV. Za sprawą tego znaki BHP mogą być stosowane nie tylko we wnętrzach budynków, ale także na zewnątrz. Nawet po długim czasie nie utracą one swojego doskonałego wyglądu i – co najważniejsze – nadal pozostaną wyraźne. W wielu przypadkach pokrywane są też materiałem fluorescencyjnym, dzięki któremu są one zauważalne także kiedy jest ciemno. Montaż znaków BHP jest prosty każdy.

Nasz adres:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]