Jakie firmy korzystają z kontenerów na odpady?

Sprawdź, gdzie zamówić kontenery na śmieci.

Nie wszystkie śmieci mogą być wyrzucane do koszy na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które powstają podczas wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów przemysłowych. Należy je odwozić do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednakże wyniknąć komplikacje związane z składowaniem i przewozem odpadów. Aby się przed nimi ustrzec, należy wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – rodzaje

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do magazynowania i transportu opakowań, starych mebli, gruzu i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są też konieczne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak trociny, wióry metalowe bądź granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla jakich podmiotów?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze firmy. Wśród nich można znaleźć między innymi brygady sprzątające oraz parające się opróżnianiem piwnic i strychów, przedsiębiorstwa budowlane, jak również wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach oraz gruzu. Użyczają je one klientom, a po wypełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich magazynowania lub utylizacji.

Nasz adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]