Sprzedaż central telefonicznych

Producentami, a jednocześnie liderami sprzedaży centralek telefonicznych na rynku są Slican, Panasonic i Platan, które mają bardzo duże doświadczenie w produkowaniu centralek telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centralki telefoniczne – gdzie będą przydatne?

Centralka telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymieniania informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić więcej czasu osobom dzwoniącym, uprościć działanie instytucji oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Każda centrala telefoniczna umożliwia przełączanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w sieci centralki) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na odcięciu wyjść na rozmowy komórkowe, miastowe i międzymiastowe. Centralka pozwala na przyznanie każdemu abonentowi wew. numeru dozwolonego, który pozwala na rozmowy zewnętrzne. Ma ona również taryfikację połączeń, które zostają zapisane w pamięci centrali dzięki czemu mamy możliwość sprawdzenia takich danych jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.