Hydroizolacja – dlaczego jest ważna i komu ją powierzyć?

W trakcie budowy każdego obiektu, niezależnie czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie projektowania trzeba zadbać o właściwe zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z czasem może przeniknąć do źle albo w ogóle niezabezpieczonych murów osłabi ich wytrzymałość i potencjał izolacji cieplnej, a także spowodować rozwój niebezpiecznych dla zdrowia pleśni i grzybów.

Które części budowli należy zabezpieczyć hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie należy chronić przed wilgocią należą głównie balkony, fundamenty, piwnice, dachy i tarasy zielone, a więc te części struktury, które mają bezpośredni kontakt z opadami atmosferycznymi albo wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona odpowiednią ekspertyzą i konsultacją z profesjonalistami, którzy określą, jakie elementy potrzebują ochrony przed wilgocią i jakiej techniki powinno się użyć w odniesieniu do poszczególnych segmentów budynku. Na przykład, na betonowej ścianie fundamentowej tworzy się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią warstwę uszczelniającej wyprawy cementowej (najlepiej i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W trwałych ścianach z dziurawki, cegły czy pustaka wypalanego rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Natomiast tarasy zielone hydroizoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, żeby każda warstwa posiadała spadek przeciwdziałający kumulacji wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją. Podobnie hydrolizuje się także balkony.

Komu powierzyć przygotowanie hydroizolacji?

Kluczowe jest, aby projektowanie hydroizolacji, zlecić fachowej ekipie, mającej długoletnią praktykę w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Generalni wykonawcy, inwestorzy i deweloperzy skorzystają na współpracy ze ekspertami w czasie prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów zielonych, uszczelnianiem przemysłowych obiektów żelbetowych, zbiorników oraz budowli w systemie „białej wanny”, jak również montażem taśm PVC, uszczelek pęczniejących, węży iniekcyjnych czy taśm dylatacyjnych. Z kolei na zamówienie zarządców ukończonych już budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi naprawą, uszczelnieniem oraz inwentaryzacją przecieków wody, naprawą balkonów i tarasów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami czy uszczelnieniem podszybii windowych.