Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Na tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/ dowiesz się jak skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków.

Kilka ostatnich lat to okres przypływu do Polski studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, iż wzrosło zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się także znaczna część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są konieczne do rozpoczęcia studiów lub pracy w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są konieczne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do tłumaczenia wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Rosji, Ukrainy, Białorusi bądź Kazachstanu. Należą do nich m.in. świadectwa maturalne i ukończenia szkół, prawa jazdy oraz dowody osobiste, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, jak również certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. Z tej przyczyny, żeby pracować w tym zawodzie, trzeba otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]