Profesjonalne doradztwo HR – na czym polega?

Doradztwo HR - tutaj znajdziesz więcej informacji o korzystnej ofercie.

Część działań prowadzonych przez dział HR może wyjść poza możliwości danej firmy. Problem staje się szczególnie istotny, kiedy rozpoczęty projekt zakłada mnóstwo niewiadomych, a jednocześnie obejmuje problematykę nieznaną do tej pory zespołowi. Istotny dla sprawności poprowadzenia danego procesu jest stopień zaawansowania projektu i, rzecz jasna, umiejętności konieczne do jego ukończenia. Z tej przyczyny w szeregu przypadków niezastąpiona staje się pomoc zewnętrznych specjalistów, którzy, w zależności od zapotrzebowania, mogą zagwarantować doradztwo na pojedynczych etapach projektu bądź wziąć na siebie zarządzanie całością. Kiedy podmioty winny zdecydować się na usługi doradztwa personalnego?

Doradztwo HR – kierowanie określonymi fazami bądź całym projektem

Na pomoc oferowaną w ramach doradztwa personalnego, firmy decydują się w rozmaitych okolicznościach. Jednym z najważniejszych aspektów tego typu współpracy jest badanie poziomu satysfakcji zatrudnionych. Aby jego wyniki były miarodajneoraz przydatne przy przygotowaniu strategii, wymagane jest wykorzystanie odpowiednich metod pozyskania informacji i ich właściwa analiza. Oprócz tego firmy częstokroć zatrudniają konsultanta HR w celu przeprowadzenia różnego rodzaju audytów – przede wszystkim odnośnie komunikacji wewnętrznej. Jak już nadmieniliśmy, rola doradcy HR w całym procesie może być wieloraka. Czasem jest on project managerem, zarządzającym całym procesem od początku do końca, w innych przypadkach zaś jest wyłącznie konsultantem merytorycznym, dającym wszechstronne wsparcie w przypadku jakichkolwiek problemów.

Doradztwo personalne – powodzenie działań zależy od kwalifikacji doradcy

Sukces działań wdrażanych we współpracy z doradcą HR w największym stopniu zależy od tego, jakimi kompetencjami wykazuje się dany specjalista. Przy zatrudnieniu doradcy HR powinno się zwrócić szczególną uwagę na jego doświadczenie. Warto przeanalizować to, dla jakich firm dotąd pracował i, co najistotniejsze, jakie projekty dla nich wykonywał.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]