Zabezpieczenie fundamentów – zleć to profesjonalnej ekipie

Osłona fundamentów przed negatywnym oddziaływaniem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najważniejszych faz budowy solidnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć wnikająca w mury z czasem doprowadzi do uszkodzenia ich struktury, a wykwity grzybów i pleśni za czasem odbiją się negatywnie na zdrowiu mieszkańców.

Komu zlecić realizację zabezpieczenia fundamentów?

Planując budowę obiektu, należy powierzyć opracowanie najlepszej metody hydroizolacji specjalistom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale również w odnawianiu hydroizolacji w tych już ukończonych. Mają oni wiedzę, jakich błędów wystrzegać się oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się idealnie w danej sytuacji. Wszak użycie stosownych technologii izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy planowane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych bądź osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Kluczowa jest też drobiazgowa analiza warunków wodnych na obszarze, na którym zamierzana jest budowa. Za jej pomocą można zweryfikować czy konieczna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy też przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się ryzyko podtopień lub podłoże jest na tyle spoiste, że po deszczu fundamenty mogą dłuższy czas stać w wodzie).

Metody hydroizolacji fundamentów

Zależnie od typu fundamentów, do ich protekcje przed wilgocią stosuje się odmienne sposoby. Płytę fundamentową, na której najczęściej stawia się budowle tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można izolować od dołu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową ścianę fundamentową z betonu można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nałożyć ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej zda egzamin wykorzystanie izolacji pionowej i poziomej, która zatrzyma kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonawstwo izolacji fundamentów także warto zlecić profesjonalistom, ponieważ kardynalnym błędem mniej wykwalifikowanych ekip jest lekceważenie wskazówek wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (między innymi tych dotyczących wymogów i sposobów aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) albo zastosowanie ich tanich zamienników, nie posiadających analogicznych parametrów wodochronnych. Nienależyte wykonanie prac czy wykorzystanie materiałów nieodpowiednich do poziomu obciążenia wilgocią może skutkować, że będzie ona nieskuteczna.